bulbs.se logo

STORLEKAR PÅ KNÖLAR - LÖKAR - RÖTTER - TUBERS - RHIZOM - PERENNER

Allmänt

 • Vi strävar efter att köpa in de största som erbjuds från odlarna

  Lökar

 • Storlek anges i siffror


  1. Ex: 20/22 betyder att löken är ca 20 - 22 cm i omkrets
  2. Ex: 14+ betyder att lökarna är från ca 14 cm i omkrets och däröver

  KNÖLAR - RÖTTER - TUBERS - RHIZOM

 • Storlek anges med romerska siffror eller vanliga


  1. Ex: I II III där I är den största
  2. Ex: 2/3

  PERENNER - PIONER - ETC

 • De perenner vi säljer benämns Barrotperenner.
   Beroende på sort kan de levereras antingen torra, i torv, i spån, eller med fuktat omslag.
   För kortast möjliga transporttid undviker vi transport över helg. Vi sänder som regel så att paket kan uthämtas senast fredagar.
   Hämta din perennsändning utan onödigt dröjsmål.
 • Storlek anges oftast med romerska siffror


  1. Ex: I II III där I är den största
  2. Ex: Pioner - II-III - här avses 2 - 3 ögon, III - V avser 3-5 ögon